Gürsoylar A.Ş.'de yapılan tüm çalışmalarda ana prensip dürüstlük ve işine değer katabilme ayrıcalığıdır. Dürüstlüğün getirdiği güven duygusu ile profesyonel yaklaşımlar eşliğinde çalışabilmek Gürsoylar A.Ş. çalışanlarına has bir özelliktir.

Gürsoylar A.Ş. tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan, profesyonel bir iş ortamı içinde bireylerin kendilerini geliştirmesine destek olan ve kariyer olanağı sağlayan, gelişmesinde vazgeçilmez unsuru "insan kaynağı" olarak belirlemiş bir kuruluştur.

Şirketimizde eğitim düzeyi yüksek, teknolojik gelişmelere ve yeniliklere açık, yaratıcı, dinamik, kendini sürekli geliştiren ve müşteri odaklı çalışma tarzını benimsemiş bireyleri istihdam etmek, tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, şirket hedeflerini bireysel hedefler olarak görüp, çalışanlarımızın gelişimini şirket gelişimiyle paralel tutmak, her bir çalışanımızı iç müşterimiz kabul edip, gerek mesleki ve gerekse sosyal desteği eğitimler, öneri sistemi ve sosyal faaliyetler yoluyla sağlamak, tıpkı bir aile gibi her zaman ve her durumda özel bir dayanışma içinde olmak olmazsa olmazlarımız arasında yer almaktadır.

Her çalışanımız bizim için önemlidir ve tüm çalışanlarımız şirketimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Gürsoylar A.Ş İnsan Kaynakları olarak;

  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği ilk önceliğimizdir, bu doğrultuda sağlıklı, güvenli ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturmak.
  • İnsana ve çevreye saygı değerlerimizi ön planda tutarak, çalışma ortamımızı şekillendirmek.
  • Gençlerin katılımına zemin hazırlamak ve yeni iş olanakları sağlamak.
  • İnsan haklarına saygı duyarak, insan haklarına uymayan tüm unsurlardan kaçınmak.
  • Etik ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmek.
  • Açık iletişim ve geribildirimi destekleyecek çalışma ortamı yaratmak.
  • Dürüst ve adil bir yönetim ortaya koymak.

İş Başvuru Formu

Aşağıdaki formu doldurarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu

Katıldığınız Kurs ve SeminerlerYabancı Dil Bilgileri

Bilgisayar Bilgisiİş Tecrübesi

(Daha önce çalıştığınız işyerlerini en sondan başlamak üzere yazınız.)
Askerlik Durumu

Sosyal Hayat

Referanslarınız“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında referans olarak belirttiğim kişilerin kimlik ve iletişim ve mesleki deneyim verilerinin, referans kontrolünün gerçekleştirilebilmesi amacıyla iletişime geçilebilmesi için Gürsoylar A.Ş.’e iletileceği konusunda ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeyi yaptığıma/izinleri aldığıma dair veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olduğumu kabul ve beyan ederim. Ayrıca referans kişisi ve işveren tarafından değerlendirilebilmem adına çalışan/stajyer adayı işe alım sürecine özgü olması koşuluyla referans kişisine ve şirkette çalışan yakınım olması durumunda gerekli kimlik bilgilerimin kendilerine iletilmesini kabul ederim.”

Görev ve Ücret Talepleri

Düşünceleriniz

Diğer Tamamlayıcı Bilgiler

ÖNEMLİDİR

  • Bütün soruları dikkatle ve eksiksiz olarak cevaplayınız.
  • Form doldurtmak, şirketimizi hiçbir taahhüt altına sokmaz.
  • İşe alındığım takdirde; iş bu formdaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, hakikat dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihtar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini, bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı, eksik ve hakikat dışında beyanımla işe alımımdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.
“Yapmış olduğunuz başvurular sadece Gürsoylar A.Ş. İnsan Kaynakları tarafından görülmekte olup tüm başvurular, gizlilik esası içinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca insan kaynakları süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla Çalışan/Stajyer Adayları Aydınlatma Metni kapsamında değerlendirilir.”